Produkty spożywcze

Produkty spożywcze uzyskiwane z zastosowaniem GMO mogą być zatem postrzegane jako ważne źródło różnorodnych substancji odżywczych, do których należą wspomniane już nutraceutyki.

Do podstawowych nutraceutyków, czyli komponentów żywności funkcjonal-nej, specjalnie użytecznych dla zdrowia (food for specified hecilth use), należą pro- biotyki (wyselekcjonowane szczepy bakterii mlekowych Lactobacillus i pokrew-nych rodzaju Bifidobacteriuin), prebiotyki (oligosacharydy niezbędne dla rozwoju bakterii probiotycznych), błonnik pokarmowy (celuloza, hemicelulozy, pektyny, lignina i inne substancje pochodzenia roślinnego, nie ulegające rozkładowi przez ludzkie enzymy trawienne), niektóre sole mineralne, głównie wapnia, magnezu i żelaza, witaminy (głównie A, C i E), niektóre fitozwiązki, w tym fitoestrogeny i barwniki roślinne o działaniu przeciwutleniającym, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT), zwłaszcza omega-3, strukturyzowane lipidy (przede wszystkim zawierające WNKT) oraz niektóre zamienniki tłuszczów (w tym estry cukrowców i kwasów tłuszczowych), soli kuchennej i sacharozy. Należy przy tym podkreślić, że lista tych składników wydłuża się w miarę postępu badań w dziedzinie biochemii żywności i medycyny, m.in. dzięki udoskonalaniu metod anali-tycznych. Obecność składników funkcjonalnych w produktach spożywczych, zwłaszcza w warzywach i owocach jest rzeczą naturalną. Ich korzystny wpływ na zdrowie ludzkie zauważył już żyjący w V wieku p.n.e. Hipokrates, o czym świadczy jego sentencja: „Niech pokarm będzie twym lekiem, a lek twym pokarmem”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>