Proconsul (Proconsul africanus)

Proconsul (Proconsul africanus) nie wykazuje też owych silnych walów nadoczodo- łowych, które dostrzegamy w czaszkach dzisiejszych małp człekokształtnych.

Uformowanie kości czołowej przypomina budowę kości czołowej człowieka. Jak wynika z badania fauny współczesnej gatunkowi Proconsul, forma ta zamieszkiwała otwarte przestrzenie i miała kończyny przednie i tylne prawie jednakowej długości.

Z przełomu miocenu i pliocenu Włoch oraz z miocenu Afryki znana jest forma kopalna o półwyprostowanej postawie ciała – Oreopithecus. Spokrewnionym z nią rodzajem jest Apidium znane już z dolnego oligocenu. Oba te rodzaje Howell zalicza

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>