Preparaty enzymatyczne

© Zastosowanie stabilnego i wysoce efektywnego biokatalizatora wytworzone-go przez GMO obniża koszty przerobu surowca i umożliwia jego pełniejsze wykorzystanie, co z kolei obniża ilość odpadów, a zatem jest bardziej przyjazne dla środowiska.

Preparaty enzymatyczne produkowane na drodze hodowli organizmów trans- genicznych nie zawierają żadnych żywych komórek i są specjalnie oznakowane, zgodnie z wymogami prawnymi, co również stanowi istotny argument, przemawiający za ich stosowaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>