Powstanie Grupy Australijskiej

Powstanie Grupy Australijskiej było odpowiedzią społeczności międzyna-rodowej na doniesienia o produkcji broni biologicznej w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu, a zwłaszcza w Iraku. W końcu 1999 r. media donosiły, że Irak zakupił 26 ton pożywki dla bakterii, rzekomo w celach medycznych. Eksperci obliczyli, że pożywka ta była wystarczająca do wyprodukowania dwóch ton groźnych chorobotwórczych bakterii. W końcu 1994 r. inspektorzy ONZ odnaleźli kilka kilogramów pożywki w największym laboratorium biotechnologicznym w Iraku. Specjalne piece do utylizacji odpadów oraz kosztowne śluzy i filtry do wyjaławiania powietrza świadczyły, że laboratorium nie służyło – jak twierdziły miejscowe władze – do wytwarzania pasz.

W tajnych laboratoriach wojskowych trwają prace nad wyhodowaniem do-tychczas nie spotykanych, trudniejszych do zwalczania drobnoustrojów. Odpo-wiednio manipulując genami można tak zmienić nieszkodliwe bakterie, że stają się one zabójcze dla człowieka. Najlepszym sposobem identyfikacji mikroorganizmu jest analiza jego materiału genetycznego, a to wymaga czasu, w którym mogą zginąć tysiące ludzi. Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gro-madzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu przyjęta 10 kwietnia 1972 r. miała uchronić ludzkość od zagrożenia bakte-riologicznego. Państwa strony zobowiązały się, że nie będą „prowadzić badań, produkować, gromadzić, nabywać lub w jakikolwiek inny sposób przechowywać:

– 1) mikrobiologicznych lub innych biologicznych środków czy toksyn, bez względu na pochodzenie czy sposób produkcji, w ilościach, które nie są przeznaczone dla celów profilaktycznych, ochronnych lub pokojowych

– 2) broni, urządzeń lub środków przenoszenia mających służyć wykorzystaniu takich środków czy toksyn w konfliktach zbrojnych”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>