Posługując się przykładem cytowanym przez Shepparda

Gdyby te trzy wspomniane pary alleli były umiejscowione w różnych parach, chromosomów, następowałaby ich swobodna rekombinacja w rozmnażaniu płciowym. Załóżmy jednak, że są one ściśle z sobą sprzężone. Ponieważ geny te leżą bardzo blisko siebie, sprzężenie jest silne i tylko wyjątkowo może zajść między nimi wy

miana. Posługując się przykładem cytowanym przez Shepparda oznaczamy alłełe pisane dużą literą przez ( +), a allele pisane małą literą przez znak (-). Niech w danej populacji występują trzy rodzaje chromosomów:

Chociaż więc populacja w naszym przykładzie, wg Shepparda, ma organiczoną dzie-dziczną zmienność, na którą może działać dobór naturalny, ma ona jeszcze znaczny zapas potencjalnej zmienności, która może być ujawniona dzięki wymianie genów i zmieniona w odpowiednim czasie w pospolitą zmienność rekombinacyjną. Wskutek wymiany genów powstają bowiem chromosomy o takim ułożeniu genów, jakiego nie było poprzednio: np. (+ + +) lub ( ) umożliwiając nowe rekombinacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>