Ponginae

Żyjące małpy człekokształtne, a więc żyjące Pongidae, dzielimy na dwie podrodziny, czyli Hylobatinae i Ponginae. Hylobatinae, czyli gibbony, żyją w południowo-wschod-niej Azji, na Sumatrze, Jawie i Borneo. Z przedstawicieli zaś podrodziny Ponginae znamy orangutana z Sumatry i z Borneo. W systematyce nosi on miano Pongo lub Simia pygmeus. Orangutan występuje w dwóch podgatunkach. Natomiast szympans (Pan) żyje w zachodniej i środkowej Afryce, a goryla (Gorilla) spotyka się jeszcze tylko w pewnych częściach zachodniej i środkowej Afryki. Małpy człekokształtne są zwierzętami stosunkowo dużymi, nie mają ogona i odznaczają się wśród zwierząt najwyższym stopniem inteligencji.

Krótka charakterystyka małp. Uderzającą cechą małp człekokształtnych jest duża pojemność czaszki mózgowej w stosunku do wielkości całego ciała. Jest ona większa niż u małpiatek, a część twarzowa czaszki nie jest tak wysunięta do przodu. Pojemność czaszki mózgowej goryla może wynosić nawet 685 cm3, podczas gdy u człowieka współczesnego jeszcze przy pojemności 900 cm3 mogą być w pełni rozwinięte władze umysłowe. Mózg małp, a szczególnie małp człekokształtnych, ma bogato pofałdowaną korę mózgową z silnie rozwiniętymi ośrodkami wzrokowymi i kojarzeniowymi, podczas gdy ośrodki węchowe są znacznie zredukowane. Zarówno u małp człekokształtnych, jak i u zwierzo- kształtnych móżdżek jest słabiej rozwinięty niż u małpiatek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>