Pomoc dla przedsiębiorczości

« Pomoc dla przedsiębiorczości (tworzenie małych firm, np. rodzinnych czy wręczjednoosobowych, to pierwszy etap transferu nowych technologii z nauki do praktyki). o Dostępność środków finansowych (mechanizmy finansowania typu Initial Public Offering – IPO, Venture Capital – VC, które są popularne w USA iv niewielkim zakresie są dostępne w Europie system korzystnych kredytów może być bardzo pomocny). o Elastyczność programów rządowych i regulacji prawnych (analiza ewentualnych zagrożeń musi być wykonana w przeciwstawieniu do zysku społecznego, tylko takie zestawienie umożliwi podjęcie racjonalnej decyzji).

• Otwarty handel i swoboda konkurencji (bariery, protekcjonizm gospodarczy’ i celny – to z pewnością przykłady utrudnień w realizacji uczciwej i otwartej konkurencji). o Aspekty społeczne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>