Pomiędzy formami północnymi i południowymi

Pomiędzy formami północnymi i południowymi tego gatunku zachodzą też znaczne różnice. Jaja form południowych (np. z Florydy) są mniejsze, gorzej przystosowane do niższych, a lepiej do wyższych temperatur otoczenia.

Inny przykład dotyczy dwóch gatunków mew. Na Wyspach Brytyjskich i w Skan-dynawii żyją obok siebie, czyli sympatrycznie, dwa gatunki: Lanis argentatus i Larus fuscus. Mimo że żyją na tych samych terenach, nie krzyżują się między sobą i nie ma między nimi form przejściowych. Jak wykazał Mayr, oba gatunki są połączone szeregiem ras geograficznych tworzących nieprzerwany łańcuch wokół Oceanu Po-larnego, Labradoru, Kanady, północno-wschodniej Syberii, północno-zachodniej Syberii i północnej Rosji.

Na terytorium zajętym przez dwie krańcowe rasy, różnice między nimi są już tego rodzaju, że są one izolowane rozrodczo. Biorąc pod uwagę kolejne rasy krzyżujące się ze sobą, możemy obie formy, tj. L. argentatus i L.fuscus, nazwać rasami geograficznymi, możemy też, biorąc pod uwagę ich izolację rozrodczą, nazwać je odrębnymi gatunkami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>