Pokrewieństwo człowieka i Ponginae

Tak więc człowiek zostaje przez systematykę zoologiczną zaliczony wraz z małpami człekokształtnymi do jednej nadrodziny człowiekowatych, czyli Hominoida. Taki, a nie inny podział systematyczny został podyktowany przede wszystkim podobieństwami w budowie, czyli cechach anatomicznych między ludźmi a małpami człekokształtnymi.

Podobieństwa anatomiczne idą tak daleko, że student medycyny mógłby w czasie wielu ćwiczeń prosektoryjnych uczyć się anatomii człowieka preparując małpy człekokształtne. Owo daleko idące podobieństwo anatomiczne nie może być spo-wodowane jakąś przypadkową zgodnością, lecz wskazuje na pokrewieństwo rodowe między małpami i człowiekiem. Wniosek ten jest dla przyrodnika zupełnie oczywisty i przekonywający, tym bardziej że podobieństwo przejawia się także w innych cechach, jak np. w cechach embriologicznych, serologicznych, patologicznych i in.

Poszczególne kości szkieletu człowieka odpowiadają homologicznym kościom szkieletu małpy człekokształtnej, np. szympansa. Podobieństwo kości długich ręki człowieka i szympansa jest tak duże, że trudno jest na pierwszy rzut oka odróżnić kość ludzką od homologicznej kości małpy. Oczywiście homologiczne kości człowieka i małpy mogą się różnić między sobą zarówno wielkością, jak i szczegółami budowy, nie zmienia to jednak zasadniczego wniosku dotyczącego podobieństwa uwarunkowanego wspólnotą wielu genów, świadczącą z kolei o pokrewieństwie, tj. powstaniu z wspólnego pnia form ludzkich i małp człekokształtnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>