Podsumowanie

Narastające tempo badań naukowych sprawia, że dostępna ilość informacji w niemal każdej z dziedzin, w tym zwłaszcza w zakresie genetyki molekularnej, przekracza możliwości percepcji przeciętnego konsumenta nowoczesnej żywności. Stąd zapewne tyle obaw związanych z jej modyfikacją przy użyciu inżynierii genetycznej. Niewiedza sprawia, że ludzie boją się genów obecnych w transge- nicznych produktach spożywczych, mimo że codziennie od tysiącleci zjadają nieświadomie natywne geny, stanowiące integralny składnik żywności tradycyjnej. Być może szerszy dostęp do rzetelnej informacji o żywności transgenicznej, często zagłuszanej przez jej posuwających się nawet do mówienia nieprawdy (lub niepełnej prawdy) przeciwników, uspokoi szerokie rzesze konsumentów. Przytoczone w poprzednich rozdziałach przykłady dobitnie świadczą, że celowo i w sposób ukierunkowany zmutowane biokatalizatory pozwalają na ekonomiczną pro-dukcję smacznej i zdrowej żywności. Niewątpliwe jest też, że znajomość mole-kularnej struktury białek enzymatycznych umożliwi w perspektywie projektowanie i syntezę nowych, nie występujących w naturze biokatalizatorów.

Celem zaprezentowanych rozważań nad obecnym stanem i prawdopodobną przyszłością produkcji żywności, jest uświadomienie Czytelnikowi, że dokona-nych zmian nie da się cofnąć. Jeśli bowiem przyrost liczby ludności utrzyma się na dotychczasowym poziomie, to powrót do tradycyjnego rolnictwa i metod przetwórstwa surowców, oznacza widmo śmierci głodowej dla nadwyżki populacji, umiejscowionej w najbiedniejszych regionach świata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>