Podpisana przez 133 państwa

Podpisana przez 133 państwa (w tym Irak) nakładała na państwa obowiązek zaprzestania produkcji broni bakteriologicznej, jest dziś świadectwem bezsilności wobec państw łamiących ten zakaz. Konieczny okazuje się skuteczny system kontroli eksportu na terenie poszczególnych państw, który stara się zagwarantować Grupa Australijska. To w ramach Grupy następuje wymiana informacji o krajach i regionach szczególnego ryzyka oraz ustala się okoliczności odmowy dostaw.

Grupa Australijska przygotowała również listę związków chemicznych (tzw. prekursorów chemicznych), toksyn, bakterii i innych form patogennych, którymi obrót międzynarodowy podlega kontroli ze strony państwa. Na liście tej znaj-dują się: bakterie, grzyby, wirusy, toksyny, a także genetycznie zmodyfikowane organizmy lub elementy zawierające sekwencje kwasu nukleinowego o cechach patogennych, lub sekwencje kwasu nukleinowego, kodujące toksyny. W ramach Grupy Australijskiej nie podpisuje się traktatów, nie ma ona również środków do egzekwowania przyjętych ustaleń. Toteż skuteczność jej poczynań ocenić można wyłącznie przez pryzmat regulacji krajowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>