Podane przykłady wystarczają do zobrazowania roli

Podane przykłady wystarczają do zobrazowania roli doboru naturalnego w wy-selekcjonowaniu genotypów odpornych w znacznym stopniu na różne choroby zakaźne. Fakt ten ma swoje dalsze następstwa. Genotypy bowiem, które zabezpieczają przed różnymi chorobami zakaźnymi, mogą ze swej strony wywoływać inne niekorzystne zmiany w organizmie. Na tym tle dochodzi do wytworzenia się specyficznej równowagi częstości genów w populacjach ludzkich.

Objaśnię to dokładniej na przykładzie. Jeżeli pamiętamy o tym, że częstość wy-stępowania różnych genów w danej populacji jest regulowana działaniem doboru, który wybiera mniejsze zło, aby uchronić populację przed większym, zrozumiemy, •dlaczego zachowują się czasem w populacji geny, które musimy zaliczyć do genów letalnych.

U człowieka występuje dość często w pewnych okolicach niedokrwistość drepano- •cytowa. Nasuwa się pytanie, dlaczego dobór naturalny nie eliminuje owych genów letalnych w populacji? Nic bowiem nie wskazuje na to, aby geny te powstały w tak dużej ilości (do 20%) wskutek mutacji. Przyczyna tkwi gdzie indziej. Okazało się mianowicie, że heterozygoty mające tylko jeden gen na niedokrwistość drepanocytową odznaczają się znaczną odpornością na zimnicę. Zgodnie z zasadami genetyki ilość heterozygot jest większa niż ilość homozygot ujawniających niedokrwistość i nie-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>