Pochodzenie ptaków

Ptaki podobnie jak i latające gady wywodzą się z tych samych protoplastów, którymi były Archosauria. Pierwsze znaleziska praptaków pochodzą z okresu jurajskiego z Solenhofen w Bawarii. Jest to gatunek zwany Archaeopteryx, wielkości wrony. Zachowane odcinki piór wskazują, że forma ta była już upierzona. W wielu jednak cechach różniła się od ptaków dzisiejszych i wykazywała jeszcze cechy gadzie. Tak np. w ich dziobie znajdują się zęby, ogon jest długi, złożony z licznych kręgów. Pióra na ogonie były ułożone w jednym szeregu po każdej stronie. W skrzydle, czyli kończynie przedniej, kości były wydłużone, a na końcu występowały trzy palce. Archaeopteryx mógł nie tylko latać i biegać po ziemi, ale także czepiając się pazurami owych trzech palców mógł poruszać się po gałęziach drzew.

Pochodzenie ssaków. Wśród skamieniałości datujących się jeszcze z okresu węglowego pojawiają się gady należące do grupy zwanej Synapsida, które moglibyśmy też nazwać gadami ssako- podobnymi. Gady te znane z Ameryki Północnej z okresu węglowego i permskiego

zasiedlają później w permie i triasie inne kontynenty, jak np. południową Afrykę. Spomiędzy gadów ssakopodobnych na szczególną uwagę zasługują tzw. Therio- dontia. Były to gady mięsożerne rozmaitej wielkości. Typowym przykładem tych

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>