Pochodzenie płazów

Pod koniec okresu dewońskiego niektóre z ryb trzonopłetwych zaczęły z wolna, przystosowywać się do życia lądowego. W pokładach z tego okresu znaleziono we wschodniej Grenlandii skamieniałości, które należą do form przejściowych między rybami trzonopłetwymi a płazami.

Odkrycia te dotyczą form zwanych Ichthyostegalia. Części szkieletowe wskazują wyraźnie na charakter przejściowy tej grupy. Ogon i promienie płetwy ogonowej wykazują jeszcze charakterystyczne cechy rybie, podczas gdy płetwy piersiowe

i brzuszne są już zmienione na przednie i tylne odnóża służące do poruszania się na lądzie (ryc. 267). Z tego powodu formy te, jakkolwiek zasługują na umieszczenie ich w systemie między gromadą ryb a gromadą płazów, są już zaliczane do płazów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>