Po II wojnie światowej

o tak wysokim poziomie organizacji, to nasze poglądy na starożytność życia będą musiały ulec znacznej modyfikacji. Nie budzą natomiast wątpliwości szczątki meduzy z prekambryjskich warstw Wielkiego Kanionu Kolorado w Arizonie. Zwierzę to ze względu na odrębną prymitywną budowę zaliczono do nowo utworzonej gromady prameduz (Protome- dusae).

Po II wojnie światowej odkryto w południowej Australii bogate znaleziska fauny morskiej sprzed ok. 600 milionów lat, które nawiązują do dawniejszych odkryć poczynionych w południowej Afryce i Anglii. Zwierzęta wyrzucane falami oceanu na brzeg tworzyły odciski w miękkim mule, a potem pokryły je warstwy piasku, które następnie zostały scementowane roztworami krzemu, dając w ten sposób wierne odlewy organizmów, które pierwotnie spoczywały w miękkim mule.

Do chwili obecnej zebrano ponad 600 okazów ze znaleziska australijskiego. Znaj-dujemy między nimi meduzy należące do wymarłych rodzajów, miękkie korale spo-krewnione z obecnie żyjącymi takimi formami, jak Pennatula, segmentowane robaki z tarczami głowowymi, inne formy dwuboczne symetrycznych organizmów przypominających niektóre robaki i dwa zagadkowe organizmy nie przypominające żadnych z obecnie żyjących zwierząt. Znaleziono też formy, które prawdopodobnie należy zaliczyć do gąbek i glonów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>