Pierwszy z nich

ustroju. Taka, a nie inna reakcja genów na warunki otoczenia podlegające okresowym zmianom wytworzyła się dzięki działaniu doboru naturalnego.

Widzimy przeto, że przystosowanie, czyli adaptacja do warunków otoczenia może nastąpić w dwojaki sposób. Pierwszy z nich polega na zróżnicowaniu genetycznym (pojawienie się mutacji streptomycyno opornych u pałeczki olcrężnicy), drugi zaś na plastyczności fenotypu osobnika (różna reakcja genów zależnie od działania promieni pozafiołkowych w podanym przykładzie). Jeden i drugi sposób przystosowania jest równie rozpowszechniony, a ten sam organizm może się w dwojaki sposób dostosowywać do otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>