Pierwsze ssaki

Z okresu jury znamy cztery rzędy pierwotnych ssaków. Są to: Triconodonta, Symme- trodonta, Pantotheria i Multituberculata. Triconodonta, których wielkość wahała się między wielkością myszy i kota, giną w okresie kredowym. Symmetrodonta wymierają już pod koniec jury, a Multituberculata, które są pierwszymi ssakami roślinożernymi, sięgają początków ery kenozoicznej, lecz też ostatecznie wymierają bezpotomnie. Okazuje się więc, że z prymitywnych ssaków jedynie Pantotheria wyszły zwycięsko i dały początek wszystkim ssakom, których najsilniejszy rozkwit przypada na okres trzeciorzędu ery kenozoicznej.

Jedną grupę w obrębie Pantotheria stanowi szczep Trituberculata – prymitywnych ssaków o trójguzkowych zębach trzonowych. Żuchwa tych zwierząt charakteryzowała się zarazem obecnością wyrostka kątowego, który stanowił później cechę

wszystkich właściwych ssaków. Wiele danych wskazuje bowiem na owe Tritubercu- latci jako na szczep macierzysty dla właściwych ssaków. Formy te występowały głównie w okresie jury i kredowym, lecz pierwsze pojawiły się już przy końcu triasu. Ważnym szczegółem jest fakt występowania w stawie żuchwowym i w budowie żuchwy szczątkowych kości charakterystycznych dla gadów. Fakt ten raz jeszcze wskazuje, że granica pomiędzy ssakami i gadami jest nieostra i w znacznym stopniu umowna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>