Pierwsze schwytane okazy formy

pierwsze schwytane okazy formy carbonaria pochodzące z połowy ubiegłego wieku nie są tak ciemne, jak formy współczesne. Widocznie więc dawniej gen C nie wykazywał pełnej dominacji w stosunku do allelu c.

Przyjmijmy, że obserwujemy okolice rolnicze nie zanieczyszczone opadami z fabryk. Jeżeli w tych warunkach pojawi się mutacja melaniczna, gen ten nie ma żadnych szans rozprzestrzenienia się w populacji, gdyż osobniki o ciemniejszej barwie są w większym stopniu wychwytywane przez ptaki, niż formy jasne lepiej przystosowane barwą do podłoża. Gdy jednak obszary rolnicze zaczną stawać się ośrodkami przemysłowymi, sytuacja zmieni się zasadniczo. Zmienia się wówczas kierunek działania doboru naturalnego i formy melaniczne są faworyzowane. Wówczas łupem ptaków stają się znacznie częściej formy jasne niż ciemne. Wskutek tego gen c podlega coraz dalej idącej eliminacji z populacji, rozprzestrzenia się natomiast gen C.

Można by przypuszczać, że ostatecznie gen c zaginie w ogóle w populacjach okręgów przemysłowych i tylko pojedyncze osobniki jasne będą się pojawiały wyjątkowo wskutek mutacji genu C w gen c. Prawdopodobnie jednak taka sytuacja nie zajdzie nigdy i zawsze w populacjach będziemy spotykać pewien odsetek form jasnych. Pochodzi to stąd, że heterozygoty melaniczne Cc są, jako heterozygoty, bardziej żywotne niż homozygoty CC, tak że w końcu ustali się pewna określona równowaga między częstością występowania obu alleli (C i c) w każdej populacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>