Pierwotność heterotrofii

Z punktu widzenia przemian chemicznych bardzo ważny jest fakt heterotrofii po-wstających żywych układów. Jakkolwiek bowiem wśród obecnie żyjących organizmów heterotrofy są uzależnione od autotrofów, to jednak w okresie powstawania życia na Ziemi nie autotrofy, lecz heterotrofy były pierwszymi żywymi organizmami.. Ponieważ nie było wówczas tlenu, jedynym sposobem zdobywania energii chemicznej były procesy fermentacji, podobnie jak to obecnie widzimy u drożdży. Dzięki procesom fermentacji toczącym się w wyniku działalności pierwotnych „organizmów”, wody oceanów musiały coraz bardziej ubożeć w związki organiczne. Równocześnie fermentacja dostarczała coraz więcej dwutlenku węgla, który znajdował się zarówno w atmosferze, jak i w wodach oceanów.

Przypuszcza się, że przed całkowitym wyczerpaniem zapasów związków organicz-nych, nagromadzonych w procesie abiogennej syntezy, pierwotne organizmy odkryły mechanizm fotosyntezy, który uniezależnił je od substancji organicznych jako po-karmu. Posługując się energią słoneczną pierwsze autotrofy mogły przeprowadzać syntezy połączeń, które służyły zarówno do budowy własnego ciała, jak i do procesów fermentacji.

Tak jak pierwotne heterotrofy dostarczyły dużych ilości dwutlenku węgla do pierwotnej atmosfery, autotrofy z kolei, wytwarzając, a raczej uwalniając duże ilości tlenu, zmieniły skład atmosfery. Obecność znacznych ilości tlenu w atmosferze stwarza warunki bardzo już zbliżone do obecnych, tzn. że mamy do czynienia z atmosferą o obecnym składzie. Na tym więc etapie zaczyna obowiązywać zasada uniformitarianizmu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>