Pewne cechy

Pewne cechy mogły utrwalić się nie na wskutek działania doboru naturalnego, lecz wskutek doboru płciowego, gdyż ideał piękna u różnych szczepów ludzkich mógł być różny. W genetyce podkreśla się często, dlaczego u ludów żyjących w pobliżu równika nagromadzenie w skórze pigmentu jest cechą wartościową, a np. u ludów żyjących na północy cechą korzystną jest brak pigmentu w skórze. Nowsze prace z tej dziedziny wskazują jednak, że problem jest o wiele bardziej złożony niż przypuszczano poprzednio. Tak więc wydaje się, że dopiero dalsze badania fizjologiczne

i antropologiczne będą mogły bliżej określić, na czym polega wartość selekcyjna cech odróżniających główne rasy ludzkie od siebie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>