Paranauka

Paranauka jest obecnie niesłychanie popularna i ma ogromne znaczenie społeczne, jak również ekonomiczne jest łatwa do przekazu społecznego, opiera się na zaufaniu, a nie na faktach, obiecuje efekty uniwersalne i natychmiastowe [na pograniczu cudu, o czym wszyscy marzymy].

Biotechnologia dla rozwoju społeczeństw a jej zastosowania w celach militarnych. Biotechnologia jest taką samą technologią jak każda inna – dlatego jest i będzie stosowana zarówno w celach pokojowych, jak i militarnych czy nawet terrorystycznych. Formami regulacji właściwego jej zastosowania są odpowiednio stanowione normy prawne, np. w postaci Konwencji o broni biologicznej i chemicznej, czy Porozumienia Grupy Australijskiej. Jednakże stanowienie norm prawnych, a ich przestrzeganie i egzekwowanie, to sprawy całkowicie od siebie niezależne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>