Paleontolodzy

kopalne odkryto na terenie Afryki południowej. Nazwa ta była źródłem wielu nie-porozumień. Wiemy bowiem dzisiaj, dysponując kośćmi należącymi do wielu osobników różnego wieku i różnej płci, że australopiteki nie były małpami, lecz należały do rodziny ludzi, chociaż jeszcze bardzo pierwotnych.

Początkowo przypuszczano, że znalezione szczątki pochodziły także i z końca trzeciorzędu, z pliocenu, jednakże później na podstawie badania fauny towarzyszącej australopitekom dowiedziono, że najwcześniejsze znane formy datują się z początku plejstocenu.

Paleontolodzy wykazali, że australopiteki posiadały już wiele cech zbliżających je do rodu ludzkiego. Opierając się na budowie miednicy, a przede wszystkim kości biodrowej, można było stwierdzić, że formy te poruszały się na dwóch kończynach, czyli miały postawę wyprostowaną, i wskutek tego kończyny przednie zwolnione z funkcji lokomocyjnych mogły być użyte do innych celów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>