Osobnicy nie odczuwający gorzkiego smaku fenylotiomocznika

i higieny eliminują coraz bardziej groźbę schorzeń zakaźnych,1 korzyść płynąca dla człowieka z produkcji tych genów staje się coraz mniejsza i dobór zmieniając kierunek swego działania będzie je skutecznie eliminował.

Przekonano się, że istnieje pewna korelacja między określoną grupą krwi a częstością występowania pewnych schorzeń. Istnieje np. korelacja między rakiem żołądka a grupą krwi A i między owrzodzeniem dwunastnicy a grupą krwi 0. Obecnie coraz więcej pojawia się doniesień przemawiających za związkiem istniejącym pomiędzy grupą krwi osobnika a jego zapadalnością na różne schorzenia, nie wyłączając chorób zakaźnych.

Zauważono też, że osobnicy nie odczuwający gorzkiego smaku fenylotiomocznika częściej zapadają na schorzenia gruczołu tarczowego. Dalecy jeszcze jesteśmy od dokładniejszego poznania tych wszystkich związków, które dla praktycznej medycyny mają tak duże znaczenie. Nic przeto dziwnego, że współczesne badania genetyki człowieka zajmują się intensywnie tymi problemami, które wiążą się ściśle z procesami mikroewolucyjnymi, zachodzącymi w naszych populacjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>