Organiczna ewolucja

Na tym przykładzie można zrozumieć, że dobór i przystosowanie będące wynikiem działania selekcji mogą dotyczyć tego okresu ontogenezy, który obejmuje rozwój do zapłodnienia aż do końca okresu rozmnażania. Dobór nie wpływa natomiast na dalsze fazy ontogenezy i z tego powodu schyłek życia osobniczego jest obarczony tak częstymi dolegliwościami. Wiemy jednak, że nie jest to regułą i że np. niektórzy ludzie dożywają bardzo późnej starości w pełnym zdrowiu. W związku z tym Dobzhansky wysuwa bardzo instruktywną analogię. Chociaż gwarancja na zegarek opiewa dajmy na to na rok, zegarek może mimo to funkcjonować nienagannie znacznie dłużej. Trudno byłoby bowiem sporządzić taki mechanizm, który by funkcjonował tylko przez dokładnie wyznaczony czas.

„Organiczna ewolucja styka się z podobnym zagadnieniem i rozwiązuje go w po-dobny sposób. Organizm powinien tak być zbudowany, aby mógł skutecznie oprzeć się zużyciu i zaburzeniom spowodowanym przez działanie otoczenia w pełnieniu

swoich podstawowych funkcji w okresie, który jest najużyteczniejszy dla dobra gatunku. Lecz niekiedy, w sprzyjających okolicznościach, organizm może funkcjo-nować nienagannie czas o wiele dłuższy” (Dobzhansky).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>