Oprócz podobieństwa są jednak duże różnice

Podobieństw anatomicznych nie możemy wyjaśnić przypadkową zbieżnością cech, czyli ich konwergencją, ujawniają się one bowiem także w cechach bardzo konser-watywnych, jak np. ukształtowanie powierzchni zębów trzonowych. Mimo że człowiek i małpy człekokształtne nie odżywiają się takim samym pokarmem, ukształtowanie powierzchni zębów trzonowych jest podobne. Jeżeli zaś owe podobieństwa dostrzegamy w wielu cechach anatomicznych, więzy pokrewieństwa między tymi dwiema grupami form są oczywiste i systematycy postąpili słusznie, łącząc człowieka i małpy człekokształtne w jedną jednostkę systematyczną.

Taki wniosek nie oznacza jednak, że człowiek rozwinął się ewolucyjnie z jakiego-kolwiek szczepu współczesnych małp człekokształtnych. Naszym zwierzęcym proto-plastą nie jest ani goryl, ani szympans, ani orangutan. Zarówno linia rozwojowa współczesnych małp człekokształtnych, jak i linia ludzka przedstawiają dwie gałęzie pochodzące jednak z wspólnego pnia. Pniem tym były, jak sądzi większość badaczy, dawno żyjące i dawno już wymarłe pierwotne małpy człekokształtne, które w dużym stopniu różniły się od dzisiaj żyjących Pongidcie. Wskutek tego, że obie gałęzie rozwinęły się z wspólnego pnia, człowiek i dzisiejsze Pongidae wykazują pewne wspólne cechy. Wspólne geny wyjaśniają nam dziedziczne podłoże, z którego rozwijają się cechy podobne.

Oprócz podobieństwa są jednak duże różnice, gdyż obie gałęzie rozwijały się nie-zależnie od siebie przez długie miliony lat. Biolodzy sądzą, że gałąź prowadząca w kierunku człowieka i gałąź prowadząca w kierunku dzisiejszych Pongidae oddzieliły się z wspólnego pnia około dwudziestu milionów lat temu, w epoce mioceńskiej. Ponieważ różnice narastały stopniowo, kopalne formy małp człekokształtnych i kopalne formy praludzkie wykazują między sobą mniejsze różnice, aniżeli człowiek współczesny i dzisiejsze Pongidae. Obecnie żyjące małpy człekokształtne są wybitnie przystosowane do życia w lesie tropikalnym i mają silniej zaznaczone cechy, które moglibyśmy nazwać cechami zwierzęcymi, niż ich pradawni protoplaści, którzy byli także i naszymi protoplastami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>