Okres plejstoceński

Okres plejstoceński ma dla badania ewolucji człowieka szczególne znaczenie, gdyż dopiero w tym okresie znajdujemy szczątki należące do form poprzedzających pojawienie się człowieka mądrego (Homo sapiens). Z dolnego plejstocenu pochodzą bardzo ciekawe formy kopalne, które systematyka zalicza do rodziny Hominidae.

Według Howella w rodzinie Hominidae należałoby wyróżnić trzy rodzaje, z których pierwszy, Ramapithecus, występuje w trzeciorzędzie (miocen), a dwa pozostałe, tj. Australopithecus i Homo, to rodzaje właściwe dla czwartorzędu. Australopithecus jest rodzajem starszym. Szczątki jego przedstawicieli spotykamy głównie w południowej Afryce, chociaż wiemy, że formy te były szeroko rozpowszechnione i prawdopodobnie występowały także na terenach Azji i Europy.

W 1925 r. profesor Dart, z uniwersytetu w Johannesburgu, opisuje formę znalezioną w Afryce południowej, której nadano nazwę rodzajową Australopithecus. W dosłownym tłumaczeniu nazwa ta oznacza małpę południową, gdyż jej szczątki

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>