Ogólne tendencje w ewolucji form ludzkich

Ród ludzki wywodzi się więc z jakiegoś mało wyspecjalizowanego szczepu małp człekokształtnych i zasadniczo przebył on trzy główne szczeble rozwojowe. Pierwszy szczebel reprezentują formy, które zaliczamy do australopiteków. Poruszały się one już na dwóch kończynach, choć posiadały jeszcze mały mózg. Tak więc postawa wy-prostowana wyprzedzała w rozwoju ewolucyjnym silny rozwój mózgu, który spo-tykamy dopiero na drugim szczeblu rozwojowym reprezentowanym już przez Homo erectus, który rozwijał wyższą kulturę w porównaniu z australopitekami.

Bardzo jednak wcześnie, bo mniej więcej od połowy plejstocenu, pojawiają się formy o cechach zbliżonych do Homo sapiens. Formy te tworzą zróżnicowane rasy, z których największą odrębnością odznacza się rasa neandertalska.

Jak słusznie podkreśla Dobzhansky, rozwój ewolucyjny człowieka ma się odznaczać jedną niezwykle charakterystyczną cechą. Podczas gdy w świecie zwierzęcym

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>