Ogólna ewolucja rodu ludzkiego

Ogólna ewolucja rodu ludzkiego szła więc w kierunku człowieka mądrego. Jednakże populacje, żyjące w różnych warunkach klimatycznych i poddane w dużym stopniu izolacji geograficznej, różniły się między sobą. Głównie w czwartym okresie lodowco-wym specyficzne warunki klimatyczne panujące na obszarze Europy i Azji sprzyjały wyodrębnieniu się form, które nazywamy człowiekiem neandertalskim (Homo neanclerthalensis).

Typowi przedstawiciele człowieka neandertalskiego żyją tylko w okresie czwartego zlodowacenia na terenie Europy, gdzie też najwcześniej zostały odkryte. Jednak formy pokrewne spotyka się już w trzecim okresie międzylodowcowym.

Zdaniem wielu badaczy cechy morfologiczne części szkieletowych typowych neandertalczyków są tak różne w porównaniu z Homo sapiens, że zaliczono je do odrębnego gatunku. Stąd pochodzi też nazwa Homo neanderthalensis w przeciwsta-wieniu do Homo sapiens.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>