Odpowiedzialność naukowców

Odpowiedzialność naukowców jest szczegóina, często stawia się pytanie „za co odpowiedzialny jest uczony?” Dokonanie wynalazku lub odkrycia to nie wszystko wielu ludzi uważa, że uczony odpowiada za losy swego odkrycia czy wynalazku, a zatem także za potencjalne jego zastosowanie. Jednocześnie nauka winna być wolna i niczym nie ograniczana – ani geograficznie, ani politycznie, ani kulturowo. Szczególnego znaczenia nabierają zagadnienia dotyczące konieczności ustawicznego kształcenia społeczeństwa.

W nowym tysiącleciu na porządku dziennym społeczeństwo spotyka się z problemami związanymi z: – klonowaniem organizmów i ich części

– własnością intelektualną i formami jej ochrony

– paranauką i przyczynami jej popularności

– biotechnologią i jej zastosowaniem w celach pokojowych, a także w wa-runkach destrukcyjnych, jak np. wojna, terroryzm, działania patologiczne.

Ludzie oczekują zatem wyjaśnień tych wszystkich kwestii zarówno przez naukowców, jak i polityków. Zasygnalizowane tu problemy najogólniej można rozwinąć następująco:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>