Od samego zarania

Na innym stanowisku stoi jednak Darlington i jego zapatrywanie zasługuje, jak sądzę, na baczną uwagę. Według tego biologa ewolucyjne wykształcenie się postawy wyprostowanej u naszych dawnych przodków było wywołane w inny sposób. Roz-szerzenie zasięgu zasiedlenia jakiejś grupy zwierzęcej nie jest bowiem zazwyczaj wywołane ucieczką przed niekorzystnymi warunkami bytowania, lecz przeciwnie, jest przejawem aktywności tej grupy, dążnością do wykorzystania nowych warunków i zasiedlenia nowych terenów.

„Od samego zarania – pisze Darlington – małpy, które z czasem stały się ludźmi, dążyły do czegoś, a nie uciekały przed czymś”. Zdaniem tego badacza odpowiednie

po temu warunki istniały właśnie w Afryce, gdzie pierwotne, mało wyspecjalizowane małpy człekokształtne żyjące w lasach tropikalnych podążały dalej na południe na tereny pozbawione już gąszczy lasu tropikalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>