Od czasów przekształcenia się małp żyjących

Trudno przypuścić, aby ewolucja zmierzająca do ukształtowania człowieka mogła się rozpocząć na terenach północnej Europy lub Azji, gdyż nie było tam odpowiednich warunków i formy te musiałyby przedostać się także i na kontynent amerykański przez istniejące wówczas połączenie lądowe między Azją a Ameryką Północną. Wiemy jednak, że na obszarach Nowego Świata nie znaleziono kopalnych szczątków małp człekokształtnych ani form praludzkich. Najprawdopodobniej więc kolebką rodu ludzkiego były tereny Afryki.

Od czasów przekształcenia się małp żyjących na drzewach aż do wytworzenia pierwszych form zdolnych do produkcji prymitywnych narzędzi upłynęło najmniej dziesięć, a może około dwudziestu milionów lat. Był to więc bardzo długi okres przygotowawczy do dalszej, szybko już biegnącej ewolucji człowieka.

Warunki do zachowania się szczątków kopalnych owej linii ewolucyjnej w kierunku form ludzkich były szczególnie niekorzystne. Nie mogły także zachować się resztki pierwszych narzędzi, gdyż były to np. gałęzie i kamienie, nie obrabiane rękami naszych odległych przodków. Dlatego nie można np. odróżnić kamienia, który mógł służyć jako prymitywne narzędzie lub broń od innych kamieni, które nie zetknęły się z ręką naszego protoplasty. Mimo to paleontologia przyniosła cenne odkrycia z trzeciorzędu, które pozostają w pełnej zgodzie z powyższymi poglądami. W opisie tych znalezisk opieramy się na pracy znanego paleoantropologa F. C. Howella (1967).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>