Nowoczesne biokatalizatory

Nowoczesne biokatalizatory o zaplanowanych właściwościach, wytwarzane przez GMO, podnoszą walory żywności. Wiele tradycyjnych technologii w przemyśle spożywczym opiera się na zastosowaniu biokatalizatorów, najczęściej w formie całych, żywych komórek, dysponujących odpowiednimi właściwościami enzymatycznymi. Dotyczy to tak podstawowych procesów, jak produkcja piwa, wina i innych napojów alkoholowych, chleba, kiszonek warzywnych, jogurtu, sera, szeregu produktów spożywczych, charakterystycznych dla krajów Azji, a opartych na fermentowanych roślinach motylkowatych. Coraz większe zapotrzebowanie na żywność sprawiło, że w XX w. podaż niektórych tradycyjnych biokatalizatorów stała się niewystarczająca. Ułatwiło to dopuszczenie na rynek preparatów enzymatycznych, produkowanych przez zupełnie inne organizmy, lecz o działaniu porównywalnym z oryginalnymi enzymami. Jednym z pierwszych preparatów drobnoustrojowych, stanowiących odpowiednik enzymu zwierzęcego była proteinaza zastępująca podpuszczkę (re- ninę) z żołądków cieląt. Obecnie produkowany enzym, syntetyzowany przez szereg transgenicznych drobnoustrojów, niemal całkowicie wyparł naturalną podpuszczkę w przemyśle mleczarskim.

Ostra konkurencja, wymagająca ciągłego wprowadzania innowacji, stała się w przemyśle spożywczym jednym z motorów napędowych rozwoju nowocze-snych biotechnologii, opartych na biokatalizatorach nowej generacji, często o zaplanowanych właściwościach, wytwarzanych z zastosowaniem GMO. Oprócz korzyści bezpośrednio odczuwanych przez konsumentów (lepsza jakość produktów spożywczych), dodatkową zaletą nowych biotechnologii okazała się mniejsza szkodliwość dla środowiska naturalnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>