Normalnie muchy dojrzałe muszą pobrać pokarm mięsny

Przekonano się, że przez zmniejszanie ilości pożywienia podawanego larwom można było doprowadzić do powstania szczepów much, dla których wystarczały takie ilości pożywienia, które były niedostateczne dla kultur pierwotnych.

Normalnie muchy dojrzałe muszą pobrać pokarm mięsny, aby mogły następnie złożyć jaja. Przez prowadzenie jednak doboru w odpowiednim kierunku wyhodowano szczepy much, którym w ogóle nie podawano pokarmu mięsnego, lecz tylko wodę i cukier. Poza tym zauważono, że muchy pierwotnych kultur składały jaja tylko na mięsie, natomiast muchy odpowiednio wyselekcjonowane składały jaja bez poprzedniego zetknięcia się z mięsem. W stosunkowo krótkim czasie zdołano więc u tego gatunku much wyselekcjonować linie o właściwościach różniących się znacznie od szczepów pierwotnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>