Niektórzy ówcześni biologowie

dlatego zachowywał rezerwę w stosunku do idei ewolucji. Podobne stanowisko zajmował także Rudolf Virchow, twórca patologii komórkowej.

Niektórzy ówcześni biologowie wypowiadają się zdecydowanie za przyjęciem zasady ewolucji biologicznej, chociaż poglądy ich zarówno na czynniki ewolucji, jak i na zakres zmian ewolucyjnych są bardzo rozbieżne. Jedni np. upatrują główny czynnik ewolucyjnego rozwoju w jakichś wewnętrznych właściwościach organizmów, wewnętrznej sile, drudzy natomiast sprowadzają ewolucję do zmian wywołanych działaniem czynników otaczających. Jedni przyjmują, że przekształcenia zachodzące w organizmach są stopniowe, podczas gdy drudzy przyjmują zmiany nagłe o szerokim zakresie, mogące doprowadzić do daleko idących modyfikacji całej organizacji zwierzęcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>