Niekiedy zwykli konsumenci mogą mieć

Niekiedy zwykli konsumenci mogą mieć też wrażenie, że pewne zmiany ge-netyczne są zbędne. Bo i po co komu ziemniaki „wołające o podlanie” poprzez słabą luminescencję liści, wymagającą do „zauważenia” specjalnego detektora? Z pewnością dla zwykłego rolnika takie udogodnienie jest zbędne. Może ono jednak ułatwić uprawę roślin w przyszłości, kiedy kontrolę ich wzrostu powierzy się robotom.

Oczywiście nie oznacza to, że należy akceptować bez zastrzeżeń wszystkie możliwe rozwiązania, wynikające z możliwości nauki, przyśpieszanie ewolucji prowadzi bowiem nieraz do trudnych do przewidzenia skutków. Dlatego też tak ważne są wszelkie regulacje prawne, być może hamujące postęp badań i aplika- cję ich efektów, ale za to zmniejszające ryzyko pomyłek, mogących przynieść negatywne skutki dla całego środowiska.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>