Neandertalczyk

Neandertalczyk żył w Europie jeszcze 35-40 tysięcy lat temu. Zamieszkiwał on groty i równiny południowej i wschodniej Francji, żyjąc w grupach liczących 30- 50 osobników. W zimnym klimacie ówczesnym zasiedlały Europę liczne zwierzęta, jak: renifery, lisy polarne, zające, żubry, konie, jelenie, mamuty, nosorożce, a z dra-pieżników: niedźwiedzie, lwy, hieny i wilki.

Neandertalczyk miał już daleko zaawansowaną kulturę, sporządzał liczne narzędzia kamienne, grzebał swych zmarłych i, jak można wnioskować, miał już pewne wierzenia religijne. Posługiwał się też naturalnymi barwnikami służącymi do malowania swego ciała, lecz nie pozostawił po sobie ani rzeźb, ani malowideł zdobiących pieczary Homo sapiens z końca plejstocenu. W każdym razie, jak podkreśla Bordes, profesor prehistorii w Bordeaux, życie plemion neandertalskich nie było życiem zwierzęcych półludzi, chroniących się w pieczarach, zastraszonych i odznaczających się słabą inteligencją.

Neandertalczyk ginie z końcem plejstocenu. Zmiana klimatu spowodowała, że dobór naturalny zaczął faworyzować formy właściwego Homo sapiens. Według

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>