Nawet u tych organizmów

Materiałem dla procesów ewolucyjnych jest zmienność dziedziczna. Rekombinacja genów towarzysząca rozrodowi płciowemu stwarza niewyczerpane prawie źródło zmienności dziedzicznej.

Nawet u tych organizmów, które nie wykazują rozmnażania płciowego, mogą istnieć możliwości rekombinacji genetycznej, jak to widzimy w przypadkach transformacji i transdukcji. Oczywiście, że rekombinacja genów jest możliwa tylko w tym przypadku, gdy mamy do czynienia z osobnikami heterozygotycznymi w większej lub mniejszej ilości par alleli. Doświadczenie genetyczne wykazuje, że tak jest rzeczywiście, że heterozygotyczność jest zjawiskiem powszechnym. Źródłem jej są zjawiska mutacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>