Nastąpił proces selekcji

Nastąpił proces selekcji doprowadzający do coraz bardziej posuwającej się eliminacji osobników krzyżujących się międzyrasowo czyli, innymi słowy, selekcja prowadziła do coraz ściślejszej izolacji rozrodczej obu ras.

Proces specjacji najlepiej obrazuje schemat zaczerpnięty z książki Dobzhansky’ego (ryc. 296). Pionowa, gruba strzałka po lewej stronie oznacza oś czasu, który upływa w miarę posuwania się ku górze schematu. Splecione gałązki tworzą jakby jeden pień – gatunek macierzysty. Każda z gałązek przedstawia jedną populację. Liczne odgałęzienia splatające poszczególne gałązki ze sobą oznaczają wymianę genów między populacjami, które nie są rozrodczo odizolowane od siebie. Przez długi okres, na naszej rycinie aż do poziomu oznaczonego linią A, wszystkie populacje tego gatunku są genetycznie mało zróżnicowane. Natomiast w okresie zawartym między liniami A i B zauważymy, że ogół populacji zaczyna się rozdzielać na dwie grupy przedstawiające dwie powstające rasy geograficzne. Przekrój poprzeczny przez gatunek daje na poziomie A obraz zgrupowanych blisko siebie populacji. Oznacza to,

że populacje mało się między sobą różnią. Przekrój na poziomie B daje już inny obraz. Widzimy, że gatunek rozpadł się na dwie rasy, z których każda składa się z wielu populacji, natomiast ilość populacji pośrednich między jedną i drugą rasą jest już dość skąpa. Patrząc na przekrój B możemy przewidzieć, co się stanie w następnym okresie zawartym między liniami B i C. Jednolity początkowo gatunek zróżnicuje się na dwa odrębne gatunki odizolowane rozrodczo od siebie. Na przekroju zobaczymy dwie całkowicie od siebie oddzielone grupy populacji należących już do dwóch gatunków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>