Nanoteclmologie i nanobiotechnologie

W porównaniu ze współcześnie stosowanymi konwencjonalnymi technolo-giami, w przyrodzie wiele mechanizmów działających na poziomie molekular-nym (dla inżyniera są to „molekularne maszyny”) posiada nowe ogromne możli-wości. „Molekularna maszyneria” zielonych upraw wykorzystując tanie surowce, przemienia więcej energii i syntetyzuje większą masę substancji organicznych niż cały wybudowany przez człowieka przemysł chemiczny. Występujące w naturze „molekularne maszyny” wywiązują się z tych ogromnych zadań wspaniale. Wśród warunków realizacji koncepcji zbudowania doskonałych maszyn czy u- rządzeń XXI w. w celu uzyskiwania nowych materiałów oraz wydajnego przetwarzania energii wymienia się osiągnięcie precyzji, z jaką robi to natura. Ona to konstruuje swoje „urządzenia” z dokładnością do pojedynczego atomu takie zamierzenia stoją przed nanotechnologią – nowym kierunkiem molekularnej technologii zainicjowanym pod koniec XX w.

Powszechnie uważa się, że wykład Richarda Feynmana pt. There is a plenty of room at the bottom (tzn. „Tam, w głębi, jest jeszcze sporo miejsca” lub ,Jest jeszcze wiele miejsca na dole”), wygłoszony w 1959 r. dał początek myśleniu o nano- technologii. Przedstawił on w sposób wizjonerski możliwości manipulacji pojedynczymi molekułami czy atomami. Kiedy to nastąpi – twierdził – naukowcy będą w stanie uzyskać w drodze syntezy absolutnie wszystko. Już sama nazwa – nanotechnologia, mówi, że dziedzina ta wkracza w świat o rozmiarach nanometrów (1 nm = 10-9 m). Nie chodzi jedynie o rozmiar maszyn produkcyjnych czy ich poszczególnych elementów. Przy rozmiarach kilkuset nanometrów materia zmienia swe właściwości elektryczne i magnetyczne. Nanokrystaliczna miedź jest np. pięciokrotnie twardsza od zwykłej odmiany tego metalu, ceramika z na- nokrystalicznego tlenku litu jest przezroczysta, a nanokrystaliczny tlenek tytanowy w porównaniu z materiałem tradycyjnym usuwa ok. 5-krotnie więcej siarki ze spalin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>