Nanobiotechnologia

Nanobiotechnologia może być także wykorzystana do wytwarzania nanokrysz- tałów metali o wielkości ziaren (klasterów) nie przekraczających 100 nm średnicy. Takie nanokrystaliczne materiały w postaci metali, ceramiki i innych ciał stałych wykazują wyższą wytrzymałość oraz zmienione cechy optyczne, chemiczne i elektryczne od tychże w makroskali. Cechy te można kształtować dostosowując je do konkretnych potrzeb. Stosowane obecnie fizyczne metody wytwarzania tych materiałów są kosztowne i mało wydajne. Biotechnolodzy wykryli żyjące w kopalniach srebra pałeczki Pseudomonas stutzeń, które przetwarzają sole srebra na srebro metaliczne i magazynują je w pobliżu ściany komórkowej w po- staci kryształków o wielkości 30-200 nm. Zmieniając warunki hodowli można uzyskać nanokryształy srebra o różnej wielkości i kształcie oraz ułożeniu w ko-mórce. Srebro takie wykazuje właściwości szczególnie przydatne w mikroelek-tronice oraz nanotechnologii.

Pasjonaci nanotechnologii uważają, że któregoś dnia molekularne roboty zbudowane z atomów rozwiążą wszystkie problemy ludzkości. Dzięki mikroskopijnym maszynom zwanym nanorobotami problemy takie jak: głód, nieuleczalne choroby, zanieczyszczenie środowiska przestaną istnieć. W związku z tym, że zasoby budulca do wytwarzania miniurządzeń, biorąc pod uwagę ich rozmiar, są nieograniczone będzie można je wytwarzać w nieograniczonych ilościach. Mamy zatem do czynienia nie tylko z nową gałęzią nauki, lecz także z nową koncepcją wizji świata przez sceptyków nazywaną także nanoutopią. Nanosceptycy postrzegają dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze dotyczy wykorzystania nanorobo- tów do celów militarnych. Drugie (daleko większe) wynika z faktu, że zbudowanie molekularnych robotów zdolnych do samopowielania DNA i RNA jest bliskie stworzeniu nowej formy życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>