Najwięcej prac poświęcono modyfikacjom

Najwięcej prac poświęcono modyfikacjom składu kwasów tłuszczowych soi – 1 innych strączkowych. W jednej z odmian soi podniesiono np. zawartość kwasu oleinowego, w innej zaś – kwasu y-linolenowego. Uzyskano też odmianę synte-tyzującą olej w ogóle nie zawierający nasyconych kwasów tłuszczowych. Analo-gicznym modyfikacjom poddano skład oleju rzepakowego i słonecznikowego.

NKT należą do związków bardzo reaktywnych, szczególnie łatwo ulegających utlenieniu do pochodnych toksycznych dla człowieka. Aby ich spożycie przynosiło wyłącznie korzystne efekty dla organizmu, muszą towarzyszyć im substancje zapobiegające szkodliwym reakcjom, określane mianem przeciwutleniaczy (anty- oksydantów). Do najważniejszych naturalnych substancji, zapobiegających utle-nieniu NKT należy witamina E. Pod nazwą tą kryje się grupa strukturalnie spo-krewnionych związków (tokoferoli i tokotrienoli), syntetyzowanych tylko przez rośliny wyższe i sinice. Witamina E należy do substancji niezbędnych dla życia, rozrodu i prawidłowego funkcjonowania każdego organizmu, także zwierzęce-go, który nie potrafi jej jednak wytwarzać. Tak jak wszystkie przeciwutleniacze, przerywa ona wolnorodnikowe reakcje łańcuchowe, sama ulegając niszczącemu utlenieniu. Jej optymalne stężenie jest zbliżone do 0,05%. Synteza każdego z tokoferoli, czy tokotrienoli, obejmuje kilka następujących po sobie reakcji, katalizowanych przez odpowiednie enzymy. U licznych roślin udało się zmienić procentowy udział poszczególnych komponentów witaminy E w ich ogólnej puli, natomiast, chociaż poznano już strukturę i lokalizację genów enzymów uczestniczących w tych procesach, ich zwiększoną ekspresję, jak dotąd, osiągnięto tylko w nielicznych roślinach, nie mających większego znaczenia komercyjnego (np. w rzodkiewniku pospolitym, Arabidopsis thalianct). Prace nad konstrukcją wydajnego producenta oleju o wysokiej zawartości NKT (zwłaszcza WNKT n-3) i zoptymalizowanej względem stężenia tych kwasów zawartości witaminy E nadal trwają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>