Najważniejszym jednak odkryciem było znalezisko

Nic przeto dziwnego, że znaleziska z Niemiec, Francji i Anglii nie wywołały większego wrażenia. Nawet bardzo dokładna praca jednego z belgijskich uczonych z 1833 r. nie zdołała przekonać ówczesnych o istnieniu człowieka w okresie lodowcowym.

Najważniejszym jednak odkryciem było znalezisko opracowane przez J. C. Fuhl- rotta i pochodzące z 1856 r. Otrzymał on wierzch czaszki, kości długie kończyn i obojczyk, a także część miednicy i żeber znalezione przez robotników w jednej z jaskiń neandertalskich położonych w pobliżu Dusseldorfu. Fuhlrott omówił to znalezisko w rok później na posiedzeniu Towarzystwa Przyrodniczego w Bonn.

Starał się on udowodnić, że znalezione kości należały do człowieka żyjącego w plejstocenie i wykazującego w porównaniu z człowiekiem współczesnym liczne cechy pierwotne. Wnioski Fuhlrotta nie zostały jednak przyjęte.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>