Na obszarze Wysp Brytyjskich i Skandynawii

Na obszarze Wysp Brytyjskich i Skandynawii nie jest możliwa wymiana genów między L. argentatus i L.fuscus. Jednakże obie te formy mogą wymieniać geny drogą pośrednią, przez kolejny łańcuch ras geograficznych. Wymiana ta jest jednak tak wolna, że nie mogła przeciwdziałać wytworzeniu się izolacji rozrodczej między formami krańcowymi.

Specjacja jest obecnie faktem, przy czym wyjaśnienie jej procesów opiera się na tych samych zasadach, na których opierają się zjawiska mikroewolucji. Tak przynajmniej sądzi olbrzymia większość badaczy. Innymi słowy, podobnie jak mikro- ewolucję możemy wyjaśnić działaniem doboru naturalnego, tak i specjacja jest uwarunkowana działaniem tego samego czynnika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>