Mutacje

Jeżeli jednak tak jest, jeżeli pula genów każdej populacji jest wynikiem długich lat rozwoju i efektem długich lat oddziaływań doboru naturalnego, to każde nagłe zaburzenie w genowej puli populacji musi najczęściej powodować ujemne następstwa.

Mutacje, chociaż są zjawiskiem rzadkim, pojawiają się wielokrotnie w czasie bytowania populacji, szczególnie jeżeli dana populacja składa się z wielkiej liczby osobników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>