Monarch Butterfly, motyle ginące na kukurydzy Bt

Komunikat jednej z najbardziej znanych uczelni amerykańskich Cornell University brzmiał bardzo groźnie: na polach transgenicznej kukurydzy giną motyle. Wkrótce ta sama uczelnia opublikowała sprostowanie: zapomniano wykonać próbę kontrolną, czyli sprawdzić ile motyli ginie na poletku kontrolnym (na zwykłej kukurydzy, traktowanej chemicznymi środkami ochrony roślin) – okazało się, że znacznie mniej motyli ginie na polu transgenicznym, aniżeli w przypadku upraw gdzie stosowano tradycyjne środki.

Pszczoły z genami Bt z GM rzepaku Nie ma jeszcze ostatecznych wyjaśnień tej obserwacji: w przewodzie pokar-mowym pszczół żerujących na transgenicznym rzepaku stwierdzono geny kuku-rydzy. Prawdopodobnie przyczyna jest wręcz banalna: bezpośrednio po kon-sumpcji w każdym układzie pokarmowym znajdują się geny pochodzące ze skonsumowanego organizmu [zanim zostaną strawione lub wydalone].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>