Modyfikacjom genetycznym poddaje się

Modyfikacjom genetycznym poddaje się nie tylko stosowane w produkcji żywności białka roślinne i drobnoustrojowe, ale także zwierzęce. Podstawowy cel inżynierii genetycznej zwierząt rzeźnych stanowi obniżenie zawartości tłuszczu i cholesterolu w tkance mięśniowej. Z zastosowaniem technik rekombinacji DNA uzyskano rasy o chudym i kruchym mięsie.

Techniki te pozwalają też uzyskiwać rasy zwierząt „tańsze” w hodowli. Dzięki poznaniu struktury i lokalizacji genów szlaków biosyntezy aminokwasów egzogennych (np. lizyny), nie wytwarzanych przez ssaki, które w związku z tym musiano dodawać do pasz, dokonano pierwszych, udanych ekspresji całych ze-społów tych genów w transgenicznych zwierzętach. Daje to szansę obniżenia kosztów paszy potrzebnej do produkcji mięsa, nie będzie jej bowiem trzeba wzbogacać w kosztowne preparaty tych substancji. Pełnowartościowe białko stosowane do produkcji żywności można także otrzymać na drodze enzymatycznej obróbki białka gorszej jakości.

Organizmy transgeniczne to jednak nie tylko źródło substancji niezbędnych dla życia i zdrowia. Umożliwiają one również wydajną i stosunkowo nieskomplikowaną produkcję substancji, bez których żadna, nawet najzdrowsza żywność nie znajdzie akceptacji, czyli składników nadających odpowiednią strukturę, walory wizualne oraz smak i zapach. Istotną zaletę tej grupy substancji, otrzymywanych z zastosowaniem GMO, stanowi możliwość zastąpienia nimi tradycyjnych środków, które niejednokrotnie niekorzystnie oddziaływały na organizm ludzki. Przykłady przedstawiono w kolejnych rozdziałach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>