Mleczarstwo, przemysł mięsny i rybny, modyfikacje białek

Jednym z pierwszych enzymów uzyskanych z zastosowaniem inżynierii genetycznej jest powszechnie stosowana w serowarstwie chymozyna mikrobiologiczna, identyczna z cielęcą, uzyskiwana na drodze hodowli zrekombinowanych szczepów Kluyveromyces lactis, A. niger ssp. avamori, bądź E. coli. Liczne komercyjne preparaty tego enzymu otrzymywanego z GMO niemal już wyparły enzym zwierzęcy. W tym samym przemyśle coraz częściej wykorzystuje się też preparaty zmutowanych lipaz, polepszające walory smakowe serów.

Z kolei w przemyśle mięsnym i przetwórstwie ryb największe zastosowanie znalazły transgeniczne proteinazy i transglutaminazy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>