Mikroewolucja

Treścią obecnego rozdziału będzie streszczenie wyników badań wykazujących zmiany -ewolucyjne zachodzące w przyrodzie, które możemy badać z pomocą genetyki i ekologii. Nauki te okazały się najbardziej pomocne do śledzenia zmian ewolucyjnych w skali dostępnej naszemu bezpośredniemu badaniu.

Proces ewolucyjny prowadzący do wytwarzania się nowych gatunków, czy też wyższych jednostek systematycznych, jest procesem trwającym czas tak długi, że nie jest on możliwy do śledzenia. Możemy o nim tylko wnioskować opierając się na dowodach pośrednich albo na dowodach dostarczonych przez paleontologię. ¦O ile jednak nie możemy badać bezpośrednio zmian makroewolucyjnych, zmian na ¦dużą skalę, to możemy skutecznie śledzić procesy tzw. mikroewolucji, czyli zmian -drobnych, dostrzeganych w populacjach,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>