Melanizm przemysłowy

Warunki istniejące na terenie Wielkiej Brytanii uległy daleko idącej zmianie od początków rewolucji przemysłowej, tj. od drugiej połowy XVIII w. Od tej chwili na duże obszary przemysłowe zaczęły opadać w coraz większej ilości cząstki sadzy pokrywające konary i pnie drzew, liście i powierzchnię gleby. Prócz tego opad sadzy doprowadził do zniszczenia porostów pokrywających korę drzew, a w okolicach bardzo uprzemysłowionych i skalistych także i skały pokryły się sadzą.

Zmienione w ten sposób warunki powodują nie tylko wyginięcie porostów. Równo-cześnie bowiem zauważono ciekawe zmiany zabarwienia wielu gatunków motyli nocnych, które spędzają dzień siedząc nieruchomo na korze drzew. W samej Anglii stwierdzono, że ponad 70 gatunków motyli nocnych zmienia w szybkim tempie swe ubarwienie z jasnego na ciemne. Analogiczne przekształcenia wykazano w faunie motyli nocnych w okręgach przemysłowych wielu krajów kontynentu europejskiego, np. we Francji, Niemczech, Polsce, Czechosłowacji, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Pojawiania się natomiast form ciemnych, czyli melanicznych, nie obserwuje się nigdy w krajach tropikalnych.

Pierwszy okaz melanicznej formy ćmy zwanej boratkiem, Biston betularia, złowiono w Manchesterze w 1848 r. Formy melaniczne, początkowo bardzo rzadkie, zaczęły się rozprzestrzeniać w okręgach przemysłowych wypierając dawne formy typowe, białe. W 1953 r. w Birmingham znajdowano ok. 90% form melanicznych, a tylko ¦ok. 10% form jasnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>