Lista produktów GMO

Lista produktów GMO zaakceptowanych do komercjalizacji przez Komisję Europejską na podstawie dyrektywy nr 90/220 (stan na 31 maja 2000 r.)

Nazwa produktu Wnioskujący Data wydania decyzji przez Komisję Europejską szczepionka przeciwko chorobie Aujeszky Vemie Veterinär Chemie GmbH 18.12.1992 szczepionka przeciwko wściekliźnie Rhone Merieux 19.10. 1993 (Dz. Urz. L nr 276) nasiona tytoniu odpornego na herbicyd odmiana ITB 1000 OX SEITA 8.06.1994 (Dz. Urz. L nr 176) szczepionka przeciwko chorobie Aujeszky (ponowna decyzja) Vemie Veterinär Chemie GmbH 18.07.1994 (Dz. Urz. L nr 203) mieszańcowe odmiany rzepaku tolerujące herbicydy (Brassica napiis L., olefera Metzq. MSI Bn x RFIBn) Plant Genetic Systems 6.02.1996 (Dz. Urz. L nr 37) odmiana soi ze zwiększoną tolerancją na herbicyd glifosat Monsanto 3.04.1996 (Dz. Urz. L nr 107) męskosterylna cykoria z częściową tole-rancją na herbicyd glufosynat amonu Bejo-Zaden BV 20.05.1996 (Dz. Urz. L nr 175) kukurydza z dwoma zmienionymi cechami: odpornością na szkodniki spowodowaną obecnością genu fl/-endotoksyny i podwyższoną tolerancją na herbicyd glufosy- nat amonu Ciba-Geigy 23.01.1997 (Dz. Urz. L nr 31) rzepak (MSI, RF1) Plant Genetic Systems 6.06.1997 (Dz. Urz. L nr 165) rzepak (MSI, RF2) Plant Genetic Systems 6.06.1997 (Dz. Urz. L nr 164) test do wykrycia pozostałości antybiotyku w mleku Valio Oy 14.07.1997 (Dz. Urz. L nr 225) goździk o zmienionym kolorze kwiatu Florigene 1.12.1997 rzepak tolerancyjny na glufosynat amonu AgrEvo 22.04.1998 (Dz. Urz. L nr 131) kukurydza tolerancyjna na glufosynat amonu (T25) AgrEvo 22.04.1998 (Dz. Urz. L nr 131) kukurydza z ekspresją genu Bt Monsanto 22.04.1998 (Dz. Urz. L nr 131) kukurydza tolerancyjna na glufosynat amonu i z genem Bt ciylA (b) (Bt-11) Novartis (dawniej Northrup King) 22.04.1998 (Dz. Urz. L nr 131) goździk o przedłużonym okresie trwałości w wazonie Florigene 20.10.1998 goździk o zmienionym kolorze kwiatu (powtórna decyzja) Florigene 20.10.1998

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>